Čisté zuby nebolí

Do preventivních programů pořádaných v rámci Světového dne ústního zdraví se OSK Plzeň zapojuje pravidelně. Letos se akce pod názvem Čisté zuby nebolí konala v neděli 24. března 2024 od 10 do 14 hodin, třetím rokem v originálních prostorách DEPO2015. Organizace letošního ročníku se za OSK Plzeň ujal MUDr. Vít Payma. Celkem bylo pro návštěvníky připraveno […]

Jihlava se zapojila do Světového dne ústního zdraví 2024

Oblastní stomatologická komora Jihlava, reprezentovaná její předsedkyní MUDr. Janou Zedníčkovou, se zúčastnila projektu Tematická výuka pro 1. stupeň ZŠ, programu propojujícího učivo různých předmětů s praktickým uplatněním a s reálným prostředím Jihlavy. Program se týká různých témat: přírodních, historických, společenských. Konkrétně program “Průzkum zdravotnických zařízení v Jihlavě” je koncipován pro 3. a 5. třídu, kde se probírá […]

Jako lékař chápu zdravotní i ekonomickou sílu prevence

Návštěva ordinace dentální hygieny se už v českém prostředí stává běžnou součástí péče o ústní dutinu. O popularitu této oblasti prevence se zasloužila také řada osobností, které se už řadu let podílejí na vzdělávání nových generací dentálních hygienistek. O historii i perspektivách studijního programu dentální hygienistka jsem si povídala s MUDr. Ladislavem Kindlem, který už […]

Zvládání ústní hygieny může představovat velkou výzvu

Do ordinací zubních lékařů mnohdy přicházejí děti i dospělí s chrupem, jehož zanedbaný stav svědčí minimálně o lhostejnosti a velké lenosti pacientů. Mezi námi však žijí lidé, pro které jednotlivé úkony ústní hygieny představují velkou výzvu. Pro děti i dospělé s fyzickým nebo mentálním postižením je zvládnutí správného čištění zubů jedním z životních cílů, jehož […]

Který typ zubního kartáčku zvolit a jak jej používat?

Už od dětství se učíme, že je naší povinností čistit si zuby, a je nám neustále opakováno, že nezbytnými pomůckami při ústní hygieně jsou zubní kartáček a zubní pasta. Víme však proč? Slouží zubní kartáček pouze jako „nosič“ pasty, která nám dezinfikuje ústa? Anebo správně vybraný kartáček dokáže už sám o sobě mechanicky odstranit z […]

Děti musíme učit, aby měly rády své zoubky

S pečlivou a svědomitou péčí o ústní dutinu je třeba začít již v raném věku a zanedbání pravidelného čištění zubů může vést k jejich vážnému poškození či onemocnění. Tuto – pro mnohé lidi banální – skutečnost se snaží dospělým i dětem vštěpovat také Mgr. Petra Křížová, DiS., která je už od roku 2010 garantem odborné […]

Nejvíce škodí cukry, které konzumujeme často, během celého dne

Součástí prevence v oblasti ústní hygieny je úprava jídelníčku a stravovacích návyků. Proto je důležité vědět, které potraviny našim zubům škodí nejvíce, a kdy a jakou formou je vhodné jídlo konzumovat. Na otázky týkající se správné skladby jídelníčku odpovídal MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA, který působí jako vedoucí lékař parodontologického oddělení na Stomatologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze a […]

Zdravé zuby mají hodnotu luxusního auta

Zanedbávání pravidelné péče o chrup může být ve svých důsledcích velmi nákladné z finančního i časového hlediska. Ti, kteří podceňují ústní hygienu, se vystavují riziku stomatologických zákroků, jež jsou nejen nepříjemné, ale mohou být také značně drahé. Dlouhodobě zanedbávaná péče může „lajdáky“ stát tolik peněz, za které by si mohli pořídit luxusní auto. Na tuto […]

Jaké jsou nejčastější chyby v péči o ústní dutinu u dětí a dospělých?

Členka prezidia Asociace dentálních hygienistek ČR, Mgr. Markéta Marušanová, DiS., nám v rozhovoru prozradila, proč k dosažení zdravého a krásného chrupu nestačí pouze návštěva stomatologa. Objasnila nám, jaké aspekty jsou při čištění zubů důležité, a varovala nás před častými chybami, kterých se v péči o chrup nejčastěji dopouštíme. Je dentální hygiena typem péče, která v […]

Správná péče o chrup je důležitá v každém věku

Ve dnech 16. a 17. května 2022 proběhly v prostorách radnice MČ Praha 13 dvě besedy pro seniory s tématem dentální hygieny. Studentky oboru Dentální hygiena na 3. LF UK pod vedením Mgr. Petry Křížové, DiS., představily účastníkům besedy poslední trendy v oboru, seznámily je s novými produkty na trhu a otevřely diskusi na dané […]