Jaké jsou nejčastější chyby v péči o ústní dutinu u dětí a dospělých?

Členka prezidia Asociace dentálních hygienistek ČR, Mgr. Markéta Marušanová, DiS., nám v rozhovoru prozradila, proč k dosažení zdravého a krásného chrupu nestačí pouze návštěva stomatologa. Objasnila nám, jaké aspekty jsou při čištění zubů důležité, a varovala nás před častými chybami, kterých se v péči o chrup nejčastěji dopouštíme. Je dentální hygiena typem péče, která v […]

Nebojme se fluoridů v zubních pastách

V čekárnách zubních lékařů se před třemi lety objevily nenápadné brožurky s názvem Doporučení České společnosti pro dětskou stomatologii – Postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže, které přinášejí základní informace a rady spojené s preventivní péčí o ústní dutinu dětí a mladistvých. Autorský kolektiv tvoří odborníci z řad renomovaných stomatologů, což nenápadné […]

Zdravé zuby mají hodnotu luxusního auta

Zanedbávání pravidelné péče o chrup může být ve svých důsledcích velmi nákladné z finančního i časového hlediska. Ti, kteří podceňují ústní hygienu, se vystavují riziku stomatologických zákroků, jež jsou nejen nepříjemné, ale mohou být také značně drahé. Dlouhodobě zanedbávaná péče může „lajdáky“ stát tolik peněz, za které by si mohli pořídit luxusní auto. Na tuto […]

Správná péče o chrup je důležitá v každém věku

Ve dnech 16. a 17. května 2022 proběhly v prostorách radnice MČ Praha 13 dvě besedy pro seniory s tématem dentální hygieny. Studentky oboru Dentální hygiena na 3. LF UK pod vedením Mgr. Petry Křížové, DiS., představily účastníkům besedy poslední trendy v oboru, seznámily je s novými produkty na trhu a otevřely diskusi na dané […]

Děti si osvojovaly pravidla ústní hygieny

V rámci projektu Bílý úsměv, který zaštiťuje Česká stomatologická komora, přišla Zuzana Chmelařová, dentální hygienistka Dětského úsměvu (www.detskyusmev.org), vštípit základy ústní hygieny malým pacientům psychiatrického oddělení. Lekce, která se konala ve čtvrtek 2. června 2022, proběhla nad očekávání skvěle, protože děti se dokázaly soustředit na výklad téměř hodinu a prokázaly důvtip a snahu osvojovat si […]

Den zdraví společně s Prahou 13

ČSK byla přizvána k účasti na oslavách Dne zdraví, který pořádala MČ Praha 13 ve středu 15. června 2022. Akce probíhala na zelené ploše před radnicí na Slunečním náměstí – a sluníčko se stalo symbolickým patronem akce na celé odpoledne. Pražilo vydatně, ale navzdory tomu dorazili na Den zdraví návštěvníci všech věkových kategorií. U stánku […]

Návštěvníci Veletrhu zdraví se mohli potkat se zubní vílou

Pro všechny návštěvníky, které zajímá zdravý životní styl, připravila olomoucká Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého dvoudenní Veletrh zdraví. Ten se konal 17. a 18. června 2022 v jednotlivých expozicích science centra. V programu byly stánky s interaktivními aktivitami napříč lékařskými a dalšími vědeckými obory. Děti i dospělí se během pořádané akce mimo jiné dozvěděli, […]

Do projektu Republika bez kazu se zapojuje MČ Praha 14

Stabilní náplň Programu zdraví Prahy 14 letos obohacuje kampaň Praha 14 bez kazu. Začala už koncem března, kdy se před obchodním Centrem Černý Most uskutečnila oslava Světového dne ústního zdraví. „Akci organizovala Česká stomatologická komora, městská část byla v roli partnera. V rámci tohoto setkání jsme cílili především na podporu zdravé ústní dutiny dětí. V […]