Republika bez kazu

akce-c-1

Jihlava se zapojila do Světového dne ústního zdraví 2024

Oblastní stomatologická komora Jihlava, reprezentovaná její předsedkyní MUDr. Janou Zedníčkovou, se zúčastnila projektu Tematická výuka pro 1. stupeň ZŠ, programu propojujícího učivo různých předmětů s praktickým uplatněním a s reálným prostředím Jihlavy. Program se týká různých témat: přírodních, historických, společenských. Konkrétně program “Průzkum zdravotnických zařízení v Jihlavě” je koncipován pro 3. a 5. třídu, kde se probírá v prvouce a přírodovědě “Člověk a lidské tělo”. Cílem tohoto programu je v kombinaci s exkurzí na jihlavské záchrance prozkoumat blízkou jihlavskou nemocnici a Dům zdraví, vnímat jejich atmosféru i zákoutí (např. čekárnu u logopeda, zubaře, předsálí porodních sálů či lékárnu). Děti s pedagogy se setkávají s odborníky i náhodnými lidmi a pokouší se o rozhovor (s těhotnou maminkou, tatínkem, lékárníky… absolvují i preventivní program u paní zubařky, která je seznámí i s canisterapií…). Cílem je i lépe se orientovat v těchto budovách, porozumět některým cizím slovům, sdílet zkušenosti, pocity, chovat se slušně a citlivě. Provází je pracovní list, do kterého si píšou záznamy anebo vozíček, na kterém se děti střídají a poznávají nesnáze handicapovaného i jeho průvodce (např. jízda výtahem).

DALŠÍ ČLÁNEK/TÉMA

Čisté zuby nebolí

Jihlava se zapojila do Světového dne ústního zdraví 2024

Jako lékař chápu zdravotní i ekonomickou sílu prevence

Zvládání ústní hygieny může představovat velkou výzvu