Den zdraví společně s Prahou 13

ČSK byla přizvána k účasti na oslavách Dne zdraví, který pořádala MČ Praha 13 ve středu 15. června 2022. Akce probíhala na zelené ploše před radnicí na Slunečním náměstí – a sluníčko se stalo symbolickým patronem akce na celé odpoledne. Pražilo vydatně, ale navzdory tomu dorazili na Den zdraví návštěvníci všech věkových kategorií. U stánku […]

Návštěvníci Veletrhu zdraví se mohli potkat se zubní vílou

Pro všechny návštěvníky, které zajímá zdravý životní styl, připravila olomoucká Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého dvoudenní Veletrh zdraví. Ten se konal 17. a 18. června 2022 v jednotlivých expozicích science centra. V programu byly stánky s interaktivními aktivitami napříč lékařskými a dalšími vědeckými obory. Děti i dospělí se během pořádané akce mimo jiné dozvěděli, […]

Do projektu Republika bez kazu se zapojuje MČ Praha 14

Stabilní náplň Programu zdraví Prahy 14 letos obohacuje kampaň Praha 14 bez kazu. Začala už koncem března, kdy se před obchodním Centrem Černý Most uskutečnila oslava Světového dne ústního zdraví. „Akci organizovala Česká stomatologická komora, městská část byla v roli partnera. V rámci tohoto setkání jsme cílili především na podporu zdravé ústní dutiny dětí. V […]