Republika bez kazu

Žáci z oboru praktická sestra vzděláváni v oblasti dentální hygieny

sestra

Dne 8. ledna 2024 byl na Střední zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou uspořádán projekt Den se zubní hygienou.

Žáci oborů praktická sestra a zdravotnické lyceum měli možnost vyslechnout nejprve přednášku a poté sil prakticky ověřit získané vědomosti o dentální hygieně. Témata byla obsahově zaměřena např. na prevenci zubního kazu, na zdravou výživu vztahující se k prevenci onemocnění dutiny ústní, nácvik správné techniky čištěni zubů a představení pomůcek pro dentální hygienu. Cílem projektu bylo, aby budoucí zdravotníci ovládali správnou péči o dutinu ústní, znali důležité pomůcky pro dentální hygienu a mohli toto povědomí uplatnit ve své profesi.

Edukováno bylo zhruba 230 žáků střední školy.

Celý obsah projektu realizovala studentka oboru Dentální hygiena VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží Praha – Rozále Stejkozová. Na praktickou část, probíhající v tělocvičně školy, dohlížela žákyně Klára Kučerová se svými pomocníky z třídy 3.L. Příchozí třídy rozdělovaly do soutěžních týmů, které na šesti stanovištích plnili jednotlivé úkoly.

Žáky nejvíce překvapila obtížnost nácviku nepřímého pohledu a správná péče o zubní náhrady, velká část žáků totiž vůbec netušila, že se snímatelné zubní náhrady musí čistit i manuálním kartáčkem. Zároveň nás příjemně překvapili svými vědomostmi z oblasti zubní hygieny, kde většina žáků věděla, jak správně používat mezizubní kartáčky. Další stanoviště se týkala jednotlivých onemocnění v dutině ústní s obrázkovými ilustracemi. Nejvíce je zaujalo poškození sliznic vlivem dlouhodobého užívání nikotinových sáčků. Některé žačky posledních ročníků akce zaujala natolik, že začaly uvažovat o studiu dentální hygieny.

Všechny účastníky potěšily pěkné ceny od firem Herbadent, Curaprox a Colgate.

Poděkování za pomoc a spolupráci patří zejména tiskové tajemnici České stomatologické komory Mgr. Veronice Dufkové, Mgr. Kláře Tupé z firmy Colgate-Palmolive, dále Ing. Mgr. Ondřeji Kodrovi z firmy Curaprox a paní Dagmar Plotěné, koordinátorce vzdělávání a obchodu firmy Herbai a.s. a v neposlední řadě panu MDDr. Ondřeji Havlíčkovi, který celou akci zaštítil svým odborným dohledem.


Mgr. Jana Loudátová

vyučující SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

DALŠÍ AKCE

Ostrava se opět zapojuje do projektu Světový den ústního zdraví

Přijďte s námi oslavit Světový den ústního zdraví

SZÚ se zapojuje do Světového dne ústního zdraví

Žáci z oboru praktická sestra vzděláváni v oblasti dentální hygieny