Zubní zdraví – celkové zdraví

Zdravá ústa a zdravé tělo jdou ruku v ruce. Udržet zdravou dutinu ústní je zásadní pro její správné fungování a pro zachování celkového zdraví a kvality života. Zubní kaz a jeho komplikace zhoršují kvalitu života Vašeho dítěte. Správným nastavením preventivních opatření a jejich důsledným dodržováním dokážeme zubnímu kazu předejít.


Zdravá dutina ústní a zdravé tělo jdou ruku v ruce. Když pochopíme souvislost mezi zubním zdravím a zdravím celkovým a to, jak se vzájemně ovlivňují, budeme vědět jak chránit své zuby a své tělo v každém věku.


Rizikové faktory pro vznik onemocnění dutiny ústní (nedostatečná zubní hygiena, chybné stravovací návyky, zejména strava bohatá na cukry, častá konzumace slazených nápojů, kouření, nadměrná konzumace alkoholu) se víceméně shodují s rizikovými faktory ovlivňujícími zdraví celkové. Tyto rizikové faktory jsou ovlivnitelné naším chováním a celkovým životním stylem. Dobrá zpráva tedy je, že prevenci máme ve svých rukou.


Uvědomte si, že prevence a případná včasná detekce počínajících potíží a jejich rychlá náprava jsou nejlepším způsobem, jak si udržet dobré zubní zdraví a podpořit tím zdraví celkově.


Nikdy není ani brzo, ani pozdě začít se starat o ústní dutinu, Vaše tělo to ocení.


Zubní zdraví, to není jen krásný úsměv. Zdravá dutina ústní vám umožňuje mluvit, smát se, jíst a pít. Zdravá ústní dutina podporuje Vaše sebevědomí a může zvýšit sociální interakci. Naopak špatné orální zdraví může způsobit dyskomfort nebo bolest, může vést k sociální izolaci a nedostatku sebevědomí či snížení pracovního nasazení (u dětí ke zhoršení pozornosti ve škole).


Celkové a zubní zdraví se vzájemně ovlivňují.


Zubní kaz a zánět dásní jsou nejčastější onemocnění dutiny ústní. Když nejsou včas řešeny, tak se mohou negativně projevit a ovlivňovat zbytek těla. Dobré zubní zdraví je proto nezbytné pro celkové zdraví a pohodu v každém věku.


Celková zdravotní kondice může ovlivňovat stav dutiny ústní. Onemocnění, kde je prokazatelná vazba mezi situací v dutině ústní a celkovou tělesnou kondicí, jsou cukrovka, nemoci srdce a cév, nemoci dýchacího systému, některá onkologická onemocnění. Pacienti s diabetem mají vyšší riziko zánětu dásní a onemocnění závěsného aparátu zubu (parodontózy).


Špatné orální zdraví může být výsledkem, ale stejně tak příčinou neuspokojivého zdraví celkového. Zdravá ústa, zdravé tělo. Chraňte své dobré zubní zdraví a napomáhejte tak k ochraně svého celkového zdraví a udržení si dobré kvality života.


Literatura:

  • Broukal Z. a kolektiv autorů: Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže, 2016
  • Markovská N. a kolektiv autorů: Zastavme zubný kaz teraz pre budúcnosť bez zubného kazu, 2017
  • Understanding the mouth and body connection, FDI campaign year 2018