PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Veškerý obsah na tomto webu, například text, grafika, loga, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy a software je vlastnictvími ČSK nebo jejích poskytovatelů obsahu a jsou chráněny českými a mezinárodními zákony o autorských právech. Používání těchto stránek, včetně šíření jejich obsahu, v rozporu s autorským zákonem nebo v rozporu s jinými předpisy, je občanskoprávně i trestněprávně postižitelné.

 

Tento web nebo libovolná část tohoto webu nesmí být reprodukovány, kopírovány, prodávány ani jinak využívány ke komerčním účelům, které nejsou výslovně písemně povoleny ČSK. Je možné si stáhnout pouze jednu kopii informací na váš osobní počítač pro osobní, domácí nebo nekomerční použití.

 

Nesmíte upravovat, používat ani přenášet informace pro komerční účely ani odstraňovat informace o autorských právech nebo jiných vlastnických právech. Přijímáte odpovědnost, že zabráníte neoprávněnému kopírování materiálů a zajistíte, aby všichni případní zaměstnanci a dodavatelé vaší organizace dodržovali tato omezení.

 

Jste odpovědní za dodržování veškerých platných autorských práv. V rámci prohlížení máte povolení vytvářet v potřebném rozsahu kopie tohoto webu a můžete si vytisknout kopii v rozumném rozsahu pro osobní účely. Jakékoliv další použití je přísně zakázáno.