Fluoridy

Velmi účinnou součástí komplexu preventivních opatření proti vzniku zubního kazu je pravidelné používání zubní pasty s fluoridy (případně jiných fluoridovaných prostředků k péči o zuby).

 

Fluorid je v poslední době častěji diskutované téma, paradoxně nikoliv mezi odborníky, ale spíše mezi laickou veřejností. Fluorid hraje velmi důležitou a nezastupitelnou roli v prevenci zubního kazu. Jeho pozitivního vlivu si vědci všimli počátkem 20. století. A jeho pozitivní přínos v prevenci zubního kazu je podložen velkým množstvím studií. Tím, že jeho efekt byl pozorován a zkoumán prakticky celé minulé století, umíme nastavit jeho účinnou a zároveň bezpečnou dávku.

 

Fluoridy zabudované do zubní skloviny usnadňují opětovnou remineralizaci skloviny (návrat především uvolněného vápníku a obnovu krystalické struktury zubní skloviny) a oddalují tak vznik zubního kazu. Pokud je ve sklovině přítomen fluorid, tak se sklovina začne rozpouštět v kyselejším prostředí později, než když přítomen není.

 

Rozlišujeme mezi fluoridací systémovou (příjem trávicí soustavou) a fluoridací lokální (zubní pasty pro každodenní domácí použití a stomatologem aplikované laky, gely apod.). Od systémové fluoridace (tablety, fluoridovaná pitná voda) se dnes již prakticky upustilo a upřednostňujeme fluoridaci lokální, tedy zejména fluoridované zubní pasty jako součást dennodenní dentální hygieny.

 

Fluor (F) je prvek, který se v přírodě nenachází izolovaný, ale pouze ve sloučeninách. Fluoridový iont je biogenní stopový prvek a je tedy běžně i součástí lidského těla. Konzumujeme jej v různém množství v potravinách, kde se přirozeně vyskytuje např. kosti mořských ryb, černý čaj, v některých minerálních vodách. Někdy bývá fluorid v potravinářském průmyslu přidáván uměle, pak je finální výrobek náležitě označen, že byl obohacen o fluorid (např. fluoridovaná kuchyňská sůl). Množství fluoridu z běžné konzumace nevede k jeho nadbytku v lidském těle. Existuje však několik potravin, respektive nápojů, kde může být koncentrace fluoridu vyšší, než je optimum. např. některé minerální vody. Ale minerální vody se obecně pro svůj vysoký obsah minerálů (nejen fluoridu) menším dětem nedoporučují vůbec. Kojenecké vody fluorid buď vůbec neobsahují, nebo ho obsahují v optimální koncentraci. Množství soli pro malé děti je také omezeno a dosolování se všeobecně nedoporučuje. Kombinace fluoridu v potravinách a náhodného spolknutí zubní pasty tedy rozhodně nemusí být důvodem k obavám. U malých dětí se navíc s polykáním zubní pasty počítá a množství fluoridu v dětské pastě je sníženo.

 

Existuje velké bezpečné rozhraní účinné denní dávky fluoridu pro ochranu před zubním kazem a pravděpodobnou toxickou dávkou. To v praxi znamená, aby se otrávilo 20 kg dítě, muselo by najednou sníst zhruba 2 tuby dětské zubní pasty. Doporučení EADP (Evropská akademie pro dětskou stomatologii) obsahu fluoridu v dětských zubních pastách při použití 2x denně:

U dětí předškolního věku po čištění následuje výplach vodou, u školních dětí se doporučuje již jen důkladně vyplivnout.

 


Každodenní pečlivé odstranění zubního plaku a používání zubní pasty s fluoridy, jejichž obsah a dávkování pasty na kartáček odpovídá věkové kategorii dítěte, je velmi důležitou a vědecky podloženou součástí prevence zubního kazu.

 

To v praxi znamená, aby se otrávilo 20 kg dítě, muselo by najednou sníst zhruba 2 tuby dětské zubní pasty.

U dětí předškolního věku po čištění následuje výplach vodou, u školních dětí se doporučuje již jen důkladně vyplivnout.


Každodenní pečlivé odstranění zubního plaku a používání zubní pasty s fluoridy, jejichž obsah a dávkování pasty na kartáček odpovídá věkové kategorii dítěte, je velmi důležitou a vědecky podloženou součástí prevence zubního kazu.

Všechna práva vyhrazena (c) 2015 - 2022