Republika bez kazu

Ostrava se opět zapojuje do projektu Světový den ústního zdraví

ak2

Program pro dospělé NP1:

IZSU ZUBNÍ PREVENCE A PORADNA
Kontrola ústního zdraví: Profesionální kontrola stavu úst a zubů.
Fluoridace: Aplikace fluoridu pro posílení zubní skloviny.
Diagnocam: Neinvazivní diagnostika zubního kazu bez použití rentgenového záření.
Nácvik správného čištění zubů: Ukázka a instruktáž správné techniky čištění zubů.
Informační materiály a konzultace: Poskytování informací o možnostech náhrady ztracených zubů, včetně implantátů, mostků a protéz.

STÁNEK PRO KUŘÁKY
Smoke analyzér: Měření úrovně expozice tabákovému kouři a poradenství pro kuřáky.

IZSU POHYB
Dechové cvičení: Techniky dýchání pro podporu relaxace a zlepšení celkové pohody.
Jóga: Jógové pozice pro zlepšení flexibility, síly a duševní pohody.
Propagace moderního přístupu k zubnímu zdraví a zdraví obecně: Informace o tom, jak pohyb a fyzická aktivita přispívají k prevenci onemocnění a podporují celkové zdraví.

IZSU VÝŽIVOVÁ PORADNA
Nabídka online konzultací: Poskytování individuálních doporučení týkajících se stravy a jejího vlivu na zubní zdraví.
Hry o cukru a prospěšnosti pro zuby.

STÁNKY SPONZORŮ

Zábavné hry s odměnami, edukace a různá poradenství.

 

Individuální program pro rodiny NP2:

POHÁDKA “VINCENT MILOVNÍK SLADKOSTÍ”
Délka: 20 minut 
Čas: každou celou hodinu interaktivní představení pro děti, které představuje důležitost péče o zuby.

KLIKATÁ CESTA ZA ZDRAVÝM ZUBEM
1) Vzdělávání o čištění zubů: Účastníci se dozvědí, proč je důležité zuby si čistit, a ukáže se jim správná technika čištění s použitím klasického i sonického kartáčku.
Informace budou podávány v krátkých, stručných blocích, aby byly snadno pochopitelné..
2) 
Praktické čištění zubů: Děti si pod dohledem instruktorů a společně s jedním z rodičů prakticky vyzkouší čištění zubů klasickým kartáčkem. Tato aktivita je navržena tak, aby posílila důvěru v správné techniky čištění.
3) Seznámení s dentálními pomůckami: Děti se seznámí s různými dentálními pomůckami, jako jsou malé mezizubní kartáčky nebo zubní nitě, a to v závislosti na jejich věku a potřebách. Cílem je ukázat jim, jak tyto pomůcky používat k dosažení lepší orální hygieny.
4) 
Kontrolní vyšetření pomocí Diagnocamu. Následuje fluoridace zubů což je preventivní ošetření proti kazu. Speciální důraz je kladen na péči o děti, které jsou vyšetřeny odborníkem a rodiče obdrží na místě výstupní zprávu o chrupu jejich dětí.

DALŠÍ AKCE

Ostrava se opět zapojuje do projektu Světový den ústního zdraví

Přijďte s námi oslavit Světový den ústního zdraví

SZÚ se zapojuje do Světového dne ústního zdraví

Žáci z oboru praktická sestra vzděláváni v oblasti dentální hygieny