Republika bez kazu Přidejte se k nám!

Všechny praktické informace o prevenci onemocnění a péči o ústní dutinu u dětí na jednom místě

DentikSh.png

Republika bez kazu Přidejte se k nám!

Všechny praktické informace o prevenci onemocnění a péči o ústní dutinu u dětí na jednom místě

Republika bez kazu je unikátním projektem ČSK, který do českého prostředí přináší osvětu v oblasti dentální hygieny.

Díky němu dostanou děti i dospělí šanci osvojit si návyky, které je navždy zbaví strachu ze zubních kazů a dalších onemocnění dutiny ústní. Mezi účastníky plánovaných akcí, které budou zábavnou formou zprostředkovávat informace o správných stravovacích a jiných životních návycích, budou vítáni školáci, studenti, zaměstnanci firem, profesionálové i široká veřejnost. Projekty se otevírají školám, obcím i krajům, které mohou získat titul Obec / Kraj bez kazu. Aktivní účast veřejnosti na této kampani přinese do oblasti dentální hygieny opravdovou revoluci, která by měla vést k téměř kompletnímu vymizení zubního kazu v českém prostředí.

Vyhlásili jsme válku zubnímu kazu. S pomocí dentální hygieny každého z vás chceme osvobodit naši zemi od řady nemocí dutiny ústní. Ať máme Republiku bez kazu!

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

prezident ČSK

"

Proč Republika bez kazu? Zubní kazy, není to přežitek? Až budou existovat robůtci, kteří zuby opraví. Počítač nám naprogramuje růst dalších zubů…

MUDr. Štěpánka Bálková

odborný garant projektu Republika bez kazu

…nano roboti nám budou čistit zuby. To vše je poněkud fikce. A i když se stomatologie vyvíjí mílovými kroky, existují moderní výplňové materiály, které se svými vlastnostmi snaží přiblížit skutečnému zubu. Nejlepší výplní (lidově „plombou“) je zdravý zub bez výplně. Pojďme se tedy starat o své zuby správně, abychom si je udrželi co nejdéle zdravé. Nikdy není pozdě začít s prevencí, ale na druhou stranu, čím dříve začneme, tím větší efekt má.

I have a dream… Všichni mají dostatek informací, aby se mohli rozhodnout, zda budou nebo nebudou mít zdravé zuby.

MUDr. Libor Zdařil

odborný garant projektu Republika bez kazu

Plánované akce

Den zdraví - středa 14. 6. 2023

Česká stomatologická komora se v rámci projektu Republika bez kazu zúčastní Dne zdraví pořádaného MČ Praha 13. Akce se koná 
14. června 2023 v čase od 10.00 do 17.00 a zvána je na ni široká veřejnost. Komora si na svých dvou stáncích připravila aktivity a dárečky pro všechny věkové kategorie. Těšíme se na Vás 😊!
 
Den zdraví bude probíhat na Slunečním 🌞 náměstí 13, takže krásné počasí máme zajištěno 😊!
 
Děkujeme partnerům této akce
Colgate-Palmolive Česká republika a 3. LF UK ❤️🌹

Klinika zubního lékařství FN Olomouc zve na akci pro veřejnost 13. září 2022

V září budou v několika městech ČR probíhat akce v rámci projektu Blesk Ordinace, který má upozornit na důležitost zdravotní prevence – tedy i prevence v oblasti ústního zdraví.

Do 3. ročníku zmíněného projektu se letos zapojují zubní lékaři, studenti a dentální hygienistka Fakultní nemocnice Olomouc. Širokou veřejnost – děti i dospělé – zvou na olomoucké Horní náměstí v odpoledních hodinách – v čase
od 12.00 do 18.00 hodin.

OSK Benešov se v neděli 27. srpna 2022 zapojuje do veřejné akce pro děti a jejich doprovod.
Přijďte se bavit a dozvíte se i vše potřebné o prevenci zubního kazu!

Děti i jejich doprovod se mohou těšit na bohatý program, do něhož se zapojuje i OSK Benešov s podporou společnosti Herbadent. Účastníkům akce budou předány užitečné rady a informace v oblasti prevence zubního kazu: budou si moci nacvičit správnou techniku čištění zubů a dozví se také vše potřebné o (ne)kariogenní stravě. Čeká je i pojízdná ordinace, kde se seznámí se zubní soupravou a vyšetřovacími nástroji.

ČSK se aktivně zúčastnila Dětského dne IKEMu, který toto klinické a vědeckovýzkumné pracoviště pořádalo pro děti svých zaměstnanců.

ČSK se aktivně zúčastnila Dětského dne IKEMu, který toto klinické a vědeckovýzkumné pracoviště pořádalo pro děti svých zaměstnanců v odpoledních hodinách 23. června 2022.

Děti i se svým doprovodem přicházely do Zámeckého parku Kunratice, kde akce probíhala, v hojném počtu a v dobré náladě. Atrakcí, které na ně čekaly, si užívaly i navzdory tropickým teplotám, které nepolevily až do večera. I u stánku Komory, který měly na starosti studentky 3. LF UK a který vybavila produkty společnost Colgate, se děti dobře bavily. Čistily zoubky plyšákům, povídaly si se studentkami dentální hygieny a za svoji snahu nakonec dostaly diplom, medaili, zubní pastu i kartáček. Zklamané od našeho stánku rozhodně neodcházely.

Česká stomatologická komora rozšiřuje svůj osvětový program

Česká stomatologická komora rozšiřuje svůj osvětový program Republika bez kazu o spolupráci s MŠ Aloyse Klara, kterou navštěvují děti ve věku od 3 do 7 let se speciálními vzdělávacími potřebami – se zrakovým postižením, narušenou komunikační schopností, vadami řeči a výslovnosti, s kombinovaným postižením či se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Při vzdělávání a péči o tyto děti jsou uplatňovány speciální výukové metody a formy práce, pomůcky a postupy – a my jim chceme dle jejich úrovně a možností vštípit také základy ústní hygieny. Spolupráci zahajujeme předáním dárečků, které věnovala společnost Colgate, a v následujícím roce budou mít děti možnost zúčastnit se série lekcí dentální hygieny, které připravuje tým našich odborníků.

Česká stomatologická komora se podílí na realizaci Dětského dne

Česká stomatologická komora se v rámci svého projektu Republika bez kazu podílí na realizaci Dětského dne, který pro děti svých zaměstnanců pořádá pražské klinické a vědeckovýzkumné pracoviště IKEM. Malé účastníky pořádané akce a také jejich doprovod čekají hry, atrakce a spousta zábavy v příjemném prostředí Zámeckého parku Kunratice – a to ve čtvrtek 23. června 2022 v čase od 15.00 do 18.00. ČSK a její partneři – 3. LF UK a společnost Colgate – si přichystali stánek, u kterého se děti dozvědí, co jim o zubech a péči o ně ještě nikdo neřekl. Kromě poučení si děti odnesou také užitečné dárečky – balíčky s dentálními pomůckami a malým překvapením.

Den zdraví 2022

Česká stomatologická komora se ve středu 15. června 2022 zapojuje do akce Den zdraví, který pořádá MČ Praha 13. Na stánku ČSK čekají návštěvníky studentky 3. LF UK, které budou zábavnou formou seznamovat děti i dospělé s principy ústní hygieny. Účastníky akce, která bude probíhat od 13.00 do 17.00 na zelené ploše před radnicí MČ Praha 13 (Sluneční náměstí 2580/13), čekají hry, atrakce i malé dárečky. Přijďte se podívat!

 

Dárečky k MDD pro děti Všeobecné fakultní nemocnice

U příležitosti Mezinárodního dne dětí byly malým pacientům VFN předány balíčky s pomůckami pro dentální hygienu.

Zubní pasty, kartáčky a ústní vody potěšily. Je fajn, Když zoubky nezlobí.

Česká stomatologická komora rozjíždí společný projekt se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze

Máme radost, když děti mají radost…a tak zahajujeme další projekt, kterým bychom rádi potěšili dětské pacienty v pražských nemocnicích. V rámci našeho nového projektu Když se zoubky nezlobí budou u příležitosti Mezinárodního dne dětí rozdány malým pacientům VFN dárky v podobě zubních kartáčků, past a dalších dentálních pomůcek. V příštím školním roce budou následovat lekce dentální hygieny, během kterých budou děti hravou formou seznamovány s tím, jak se správně starat o své zoubky. Spolupráce se základní školou při VFN byla zahájena za podpory členky školské rady Anety Ečekové Maršálové.

Projekt Bílý úsměv vstupuje do další etapy

V rámci spolupráce s Thomayerovou nemocnicí v Praze navštíví Zuzka, dentální hygienistka Dětského úsměvu (www.detskyusmev.org), děti psychiatrického oddělení. Už ve čtvrtek 2. června 2022 se malí pacienti mohou těšit na pohádkové vyprávění o zlobivých bakteriích a zubních kartáčcích, které s nimi svádějí velké bitvy. Lekce, kterou zaštiťuje Česká stomatologická komora, proběhne za podpory společnosti Herbadent.

Bílý úsměv, společný projekt ČSK a Thomayerovy nemocnice, zahájen

Už tento čtvrtek, 19. května 2022, přijdou zkušené lektorky Dětského úsměvu detskyusmev.org dětem z mateřské školky Thomayerovy nemocnice ukázat, jak si správně čistit zoubky. Na všechny malé účastníky lekce čeká hodina ukázek toho, jak si ze zubního kartáčku udělat nejlepšího kamaráda. Reportáž z akce se na webových stránkách objeví v následujících dnech.

DENTÁLNÍ HYGIENA PRO SENIORY

MČ Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy 21 ve spolupráci s 3. Lékařskou fakultou UK a Českou stomatologickou komorou pořádá ve dnech 16. a 17. května vždy od 14:00 do 15:30 hod v obřadní místnosti radnice na Slunečním náměstí 13 osvětovou akci – besedu se seniory na téma dentální hygieny.

Účastníky čeká seznámení s trochou teorie a především praktické ukázky na modelech chrupu a individuální poradenství. To vše budou zajišťovat studenti oboru Dentální hygiena 3. LF UK pod odborným vedením vyučujících.

 

Tento vzdělávací program se realizuje pod záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečeková Maršálové.

 

Počet míst je omezen, registrace prosím na marsalovaa@praha13.cz

V rámci projektu Republika bez kazu byly dětským pacientům v nemocnici předány velikonoční dárečky

Velký úsměv vyvolaly velikonoční dárečky v podobě zubních past a kartáčků na tvářích dětí psychiatrického oddělení Thomayerovy nemocnice, s níž takto ČSK zahajuje dlouhodobější spolupráci v rámci projektu Republika bez kazu, který je zaměřený na osvětu v oblasti ústního zdraví. Společný projekt ČSK a Thomayerovy nemocnice nese název Bílý úsměv a v jeho rámci budou také lektorky Dětského úsměvu hravou formou ukazovat dětem, jak si správně čistit zoubky.

ČSK předala dětem dárečky od partnerů, se kterými spolupracuje na projektu Světový den ústního zdraví, a postarala se tak o milé velikonoční překvapení. Čištění zubů by mělo – a to především dětem – přinášet radost a potěšení, a tak si s malými pacienty přijdou v rámci projektu Republika bez kazu pohrát vyškolené dentální hygienistky a zábavnou formou jim ukázat, jak si správně čistit zoubky. Doufáme, že díky naší snaze se děti začnou na péči o zoubky doopravdy těšit 🙂.

Přednáška Těhotenství a dutina ústní

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola pořádá dne 18. listopadu 2021 přednášku na téma Těhotenství a dutina ústní.

 

Akce se uskuteční ve dvou termínech (v 8.00 a v 10.00) v Centru dentální hygieny na adrese Alšovo nábřeží 6, Praha. 

 

Na přednášku je zvána široká veřejnost, ale pozor: kapacita je omezená a přednášky se v jednotlivých termínech může zúčastnit maximálně 15 zájemců.

 

Vstup na přednášku je volný.
Bližší informace získáte na adrese: marusanova@szspraha1.cz

Přednáška Souvislost výživy a orálního zdraví

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola pořádá dne 11. listopadu 2021 přednášku na téma Souvislost výživy a orálního zdraví.

 

Akce se uskuteční ve dvou termínech (v 8.00 a v 10.00) v Centru dentální hygieny na adrese Alšovo nábřeží 6, Praha.

 

Na přednášku je zvána široká veřejnost, ale pozor: kapacita je omezená a přednášky se v jednotlivých termínech může zúčastnit maximálně 15 zájemců.

 

Vstup na přednášku je volný.
Bližší informace získáte na adrese: 

marusanova@szspraha1.cz

Nejnovější články

Bílý úsměv se rozzářil v MŠ Thomayerovy nemocnice

1.9.2021

Ve čtvrtek 19. května 2022 přivítaly děti MŠ při Thomayerově nemocnici Zuzku, dentální hygienistku Dětského úsměvu (www.detskyusmev.org), která jim přišla povyprávět o zoubcích, bakteriích, které mohou v puse dělat velkou neplechu – a jak na ně vyzrát se správným kartáčkem.

Návštěvníci Veletrhu zdraví v Olomouci se mohli potkat také se zubní vílou

30.6.2022

Pro všechny návštěvníky, které zajímá zdravý životní styl, připravila olomoucká Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého dvoudenní Veletrh zdraví. Ten se konal 17. a 18. června 2022 v jednotlivých expozicích science centra. V programu byly stánky s interaktivními aktivitami napříč lékařskými a dalšími vědeckými obory.

V Thomayerově nemocnici si děti osvojovaly pravidla ústní hygieny

3.6.2022

V rámci projektu Bílý úsměv, který zaštiťuje Česká stomatologická komora, přišla Zuzana Chmelařová, dentální hygienistka Dětského úsměvu (www.detskyusmev.org), vštípit základy ústní hygieny malým pacientům psychiatrického oddělení.

Republika bez kazu

Co u nás najdete?

Aktuální doporučení
V řadě instruktážních a motivačních videí či textů vám přinášíme rady, podněty a doporučení odborníků.
Akce pro veřejnost
Sledujte naši interaktivní mapu a sociální sítě a nenechte si ujít žádnou akci ve vašem městě.
Novinky
Pravidelně pro vás připravujeme zajímavé rozhovory s odborníky a informujeme o novinkách v oblasti dentální hygieny.
Soutěže pro vás
Zapojte se do našich soutěží. Získáte cenné informace a ti nejšikovnější z vás budou oceněni dentálními pomůckami, kterých se bude zubní kaz bát.

Aktuální doporučení

V řadě instruktážních a motivačních videí či textů vám přinášíme rady, podněty a doporučení odborníků.

Akce pro veřejnost

Sledujte naši interaktivní mapu a sociální sítě a nenechte si ujít žádnou akci ve vašem městě.

Novinky

Pravidelně pro vás připravujeme zajímavé rozhovory s odborníky a informujeme o novinkách v oblasti dentální hygieny.

Soutěže pro vás

Zapojte se do našich soutěží. Získáte
cenné informace a ti nejšikovnější z vás budou oceněni dentálními pomůckami, kterých se bude zubní kaz bát.

Pomoc a podporu v oblasti prevence nabízejí naši partneři

Previous
Next

Pod záštitou ministra zdravotnictví ČR

© 2021 All rights reserved. | dent.cz​