Toto Vás možná ve škole neučili…😊

Toto Vás možná ve škole neučili…😊 Vyberte vždy jednu ze správných odpovědí a ty odešlete mailem na adresu dufkova@dent.czdo 30. dubna 2024. Vylosujeme tři výherce – úspěšné luštitele a ty odměníme balíčkem s pomůckami ústní hygieny. 1. Jak se latinsky nazývají zuby špičáky? a) dentes caninib) dentes incisivic) dentes molares 2. Který zub je nejdelší v lidském […]