Žáci oboru praktická sestra vzděláváni v oblasti dentální hygieny

Dne 8. ledna 2024 byl na Střední zdravotnické a Vyšší odborné škole zdravotnické v Havlíčkově Brodě ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou uspořádán projekt Den se zubní hygienou. Žáci oborů praktická sestra a zdravotnické lyceum měli možnost vyslechnout nejprve přednášku a poté sil prakticky ověřit získané vědomosti o dentální hygieně. Témata byla obsahově zaměřena např. […]

Jihlava je v týmu Republiky bez kazu

Ordinace MUDr. Jany Zedníčkové, předsedkyně OSK Jihlava, se specializuje na neošetřitelné a handicapované pacienty a dvě fenky (registrované pod Canisterapeutickým sdružením Jižní Morava) jsou součástí stomatologického týmu. Denně chodí ‘do práce” a pomáhají zvládnout strach a náročnější ošetření těchto pacientů. Tuto pomoc oceňují nejen pacienti a jejich rodiče, pozitivní vliv je patrný i u personálu, […]