Správná péče o chrup je důležitá v každém věku

| 23.5.2022 |

Ve dnech 16. a 17. května 2022 proběhly v prostorách radnice MČ Praha 13 dvě besedy pro seniory s tématem dentální hygieny.

 

Studentky oboru Dentální hygiena na 3. LF UK pod vedením Mgr. Petry Křížové, DiS., představily účastníkům besedy poslední trendy v oboru, seznámily je s novými produkty na trhu a otevřely diskusi na dané téma. Přítomní senioři projevovali zájem a zvídavost a přednášejícím kladli doplňující otázky. V druhé polovině besedy bylo v sále živo, když se studentky rozeběhly mezi stolky a zúčastněným názorně předváděly, jak správným způsobem pečovat o chrup. K přítomným seniorům se během přednášky přidali také někteří zaměstnanci úřadu, kteří se nechali zlákat tématem, které je důležité pro všechny věkové kategorie. Všichni společně nakonec studentky lékařské fakulty odměnili za přednášku i názorné ukázky spontánním potleskem.

 

Na organizaci akce se podílela Česká stomatologická komora společně s MČ Praha 13 v rámci místní Agendy 21 a projekt realizovala 3. lékařská fakulta UK.

© 2021 All rights reserved. | dent.cz​