Jak rozzářit Dětský úsměv

| 22.9.2021 |

Dětský úsměv je krásný. A jeho kouzlo dokážou umocnit zdravé a hezké zuby, o které pečuje nejen dítě samotné, ale také jeho rodiče, stomatologové a dentální hygienistky. Jejich pomoc a cenné rady mohou rodiče získat v rámci projektu Dětský úsměv, který představuje unikátní projekt preventivní péče o zuby dětí v mateřských školách, na prvním stupni základních škol a v dětských domovech. 

V rámci projektu jsou organizované pravidelné lekce, během kterých vysvětlují vyškolené lektorky dětem srozumitelně a hravou formou, jak vzniká zubní kaz a nemoci dásní a jak jim účinně předcházet – především čištěním zubů a úpravou stravovacích návyků. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu. O tom, jaké radosti a výzvy přináší náročná práce s dětmi, jsem si povídala s lektorkou Dětského úsměvu Vendulou Jaklovou.

Vendula Jaklová:

Máma dvou dětí, desetileté Terezky a dvanáctiletého Lukáše. Pracuje jako dentální hygienistka v praxi MUDr. Hany Zallmannové a od roku 2009 je lektorkou preventivního programu Dětský úsměv, kterému zároveň spravuje profil na Facebooku a webové stránky. Je členkou Asociace dentálních hygienistek ČR a i v této organizaci se stará o správný chod webovek. Volný čas tráví nejraději cestováním a touláním se v přírodě.

Umíte si představit život bez Dětského úsměvu? Jak moc vám vaše práce přirostla k srdci a proč?

 

Umím si představit život bez Dětského úsměvu, ale život bez dětského úsměvu – a nejen toho dětského – je pro mě nepředstavitelný. A proto se snažím předávat své vědomosti jak dětem ve školkách a školách, které jsou zapojené do Dětského úsměvu, tak i dětem a dospělým, kteří přicházejí na dentální hygienu do zubní ordinace. Práce s lidmi je pro mne výzvou, ať už se jedná o skupinu dětí ve školce či škole nebo jednotlivce v zubní ordinaci. Ke každému musím přistupovat individuálně. A nejkrásnější zpětnou vazbou jsou pro mě právě ty úsměvy, pocit, že jsem v lidech vzbudila zájem a snahu něco změnit, něco se naučit.

 

V rámci projektu Dětský úsměv učíte děti, jak správně pečovat o ústní dutinu. Jakými argumenty byste přesvědčovala rodiče o tom, že právě vám mají svěřit své ratolesti a jejich zoubky? Jakého vzdělání jste dosáhla a jaké školení jste musela absolvovat?

 

Kolem zubů se můj život točí už od 14 let, kdy jsem začala studovat obor zubní technik. Po střední škole jsem se po pěti letech práce v zubní laboratoři rozhodla studovat obor dentální hygienistka a této profesi se věnuji od roku 2005. Lektorkou projektu jsem od roku 2009. Český zelený kříž, který projekt Dětský úsměv zaštiťuje, pořádá pro své lektorky dvakrát ročně odborné semináře, díky nimž se lektorky a lektoři potkávají a předávají si cenné informace a zkušenosti. Projekt Dětský úsměv je unikátní ve svém konceptu. Lektorky a lektoři navštěvují školy či školky pravidelně během školního roku a jednotlivé lekce na sebe navazují. Pokud se dítě zapojí už v mateřské škole a má to štěstí, že v projektu pokračuje i na základní škole, dozvídá se postupně víc a víc informací v průběhu pěti nebo šesti let – projekt standardně končí ve čtvrté třídě. V každé lekci děti s lektorkou prakticky nacvičují správné čištění zubů přímo v ústech. Ne nadarmo se říká, že opakování je matkou moudrosti, a u trénování správných návyků při péči o ústní dutinu tomu není jinak.


V jakých školách či institucích zahajujete od září nové kurzy pro děti? Pro jaké věkové skupiny? Zabránila pandemie nemoci covid-19 zcela vašim aktivitám?

 

Pandemie nemoci covid-19 ovlivnila činnost Dětského úsměvu velmi citelně. Minulý i předminulý školní rok nám distanční výuka zabránila v tom, abychom navštěvovaly děti přímo ve škole, a v některých institucích musel být projekt zcela přerušen. Semináře Českého zeleného kříže byly také omezeny nebo přesunuty do on-line prostředí. Momentálně se projekt Dětský úsměv snaží přizpůsobit výzvám a hledá nové cesty k dětem i v průběhu pandemie. Jako lektorka Dětského úsměvu již několik let působím v mateřské škole v Máslovicích, kde se nám i navzdory pandemii podařilo jednotlivé lekce uskutečnit. Dále působím ve speciální Základní škole Zahrádka v Praze. Zahrádka je škola pro děti s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra, kde se jako lektorka setkávám s dětmi a jejich rodiči individuálně. A i v Zahrádce se nám podařilo společná setkání zachovat i během pandemie, i když jen omezeně. Pandemie bohužel ukončila mé působení v Základní škole speciální ve Starostrašnické ulici v Praze, ale věřím, že i v této škole nám už covid dovolí nadechnout se, a tak se opět budu moci s dětmi a jejich rodiči potkávat.


Jaká je náplň vašeho kurzu pro děti z mateřských a základních škol? Jaké pomůcky ve výuce používáte?

 

Během pravidelných lekcí v rámci školního rozvrhu představí lektorky dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, způsobem výživy a vznikem zubního kazu a parodontózy. Nejdůležitější částí každé lekce je praktický nácvik správného čištění chrupu pod odborným vedením. Naše lektorky používají pro názornost a upoutání pozornosti dětí obrázky, výukové omalovánky, kvízy, pracovní listy, modely zubů apod. Systematičnost výuky je podpořena pracovními sešity, které ilustroval Miloš Nesvadba. Děti v mateřské škole milují velký model zubů a velký zubní kartáček a většinou se v lekci nevyhneme tomu, že si každý chce zkusit čištění velkých zubů. Já se snažím děti do lekce co nejvíce aktivně zapojit, aniž bych potřebovala mnoho pomůcek. Příkladem může být situace, kdy se dětem snažím vysvětlit, proč se zuby pořádně nevyčistí dlouhým horizontálním pohybem ze strany na stranu. Čištění zubů přirovnávám k mytí bot. A pak stačí, když si každý sundá jednu bačkoru, všechny bačkory se srovnají do řady a společně zkoušíme zjistit, jak nejlépe by se daly boty vyčistit. Děti jednoduše dojdou k závěru, že se musí čistit každá bota zvlášť – a se zuby je to stejné. Taková a podobná přirovnání mi pomáhají nejvíce.


Co děti na vašem programu nejvíce baví? Vzpomněla byste si na nějakou legrační historku či scénku s dětmi v rámci programu?

 

Snažím se, aby pro děti byla zábavná a interaktivní každá část lekce. Ať už se jedná o souvislosti, které se jim snažím vysvětlit, praktický nácvik čištění zubů nebo práce v pracovních sešitech či listech. Děti v mateřské školce zbožňují hru na schovávanou. Třídu na chvíli proměníme v dutinu ústní, děti v bakterie, které zubům škodí, a já se proměním v zubní kartáček, který je hledá. A je až neuvěřitelné, že se 25 dětí-bakterií dokáže ve třídě schovat tak, že opravdu není jednoduché všechny je najít!!!


Jakým výzvám ve vaší práci čelíte? Z čeho mají děti strach a co jim při porozumění či praktickém nácviku dělá největší potíže?

 

Práce se skupinou dětí v mateřské škole je opravdu výzva. Třída, ve které jako lektorka Dětského úsměvu působím, je věkově smíšená. Pracuji se skupinou asi 25 dětí od 3 do 6 let, a tím pádem jsou rozdíly mezi dětmi obrovské. Lekce musím přizpůsobit těm nejmenším, ale zároveň zaujmout i předškoláky. Někdy se jedno dítě rozpláče, že mu chybí maminka, jindy se dva kluci začnou pošťuchovat, třetí se potřebuje vysmrkat a dalšímu se chce čůrat. Občas také menším dětem nerozumím, protože ještě neumí pořádně mluvit, a to jsou potom krásné momenty, kdy mi ostatní děti nesrozumitelná slova svých kamarádů musí „přeložit“. Nemalou oporou jsou mi paní učitelky… Jinak v praktickém nácviku děti často bojují s prostorovou orientací v ústech, ale nakonec mě vždy překvapí svojí šikovností! 

Speciální škola je nejen pro mě, ale i pro rodiče zapojených dětí a děti samotné ještě větší výzvou. Praktický nácvik správné péče o ústní dutinu je u dětí s kombinovaným fyzickým a mentálním handicapem velice individuální, a to podle handicapu dítěte. Pokroky jsou často velmi malé, ale jsou – a stojí za to!


Jakým způsobem se mohou školy a jednotlivci přihlásit do „kurzu“ Dětského úsměvu? Jakým způsobem mohou kurz uhradit?

 

Podrobné informace naleznou zájemci na webových stránkách projektu Dětský úsměvhttp://www.detskyusmev.org/jak-se-zapojit/


Proč by měli rodiče přihlásit své dítě do „kurzu“ Dětského úsměvu? Nestačí, aby o jeho zoubky pečovali sami doma?

 

Protože dětský úsměv za to stojí. 😊

Podpora rodičů v péči o zuby jejich dětí je samozřejmě nenahraditelná. Jako lektorka se potkám s dětmi 6krát během školního roku a není možné spolehnout se na to, že to stačí, že už dítě všechno umí ze školy či školky. Sama jsem mámou dvou dětí, obě byly zapojené do projektu Dětský úsměv několik let, obě chodí několikrát ročně na dentální hygienu, a i přesto stále potřebují moji podporu každý den. Péče o dutinu ústní je velice individuální a pokud má být co nejefektivnější, měla by být pod odborným vedením stomatologa, dentální hygienistky a lektorky Dětského úsměvu. Rodič by měl být v roli posluchače, učitele a zároveň praktického pomocníka v případě, že se dítěti nepodaří zuby vyčistit na sto procent.


Veronika Dufková

© 2021 All rights reserved. | dent.cz​