Česká stomatologická komora slavila Den zdraví společně s Prahou 13

| 16.6.2022​ |

ČSK byla přizvána k účasti na oslavách Dne zdraví, který pořádala MČ Praha 13 ve středu 15. června 2022. Akce probíhala na zelené ploše před radnicí na Slunečním náměstí – a sluníčko se stalo symbolickým patronem akce na celé odpoledne. Pražilo vydatně, ale navzdory tomu dorazili na Den zdraví návštěvníci všech věkových kategorií. U stánku ČSK seznamovali studenti 3. LF UK děti i dospělé se základy dentální hygieny a zájemce odměňovali malými praktickými dárečky, které věnoval náš sponzor – společnost GSK.

© 2021 All rights reserved. | dent.cz​