Blog

Do projektu Republika bez kazu se zapojuje MČ Praha 14

1.6.2023

1.6.2023

se kterou se Česká stomatologická komora (ČSK) podílí na osvětě v oblasti ústního zdraví. Zásady správné ústní hygieny budou vštěpovány dětem na základních školách, široké veřejnosti na Dni zdraví na Poliklinice Parník a rovněž seniorům během Dne (nejen) pro seniory.

Návštěvníci Veletrhu zdraví se mohli potkat se zubní vílou

30.6.2022

30.6.2022

Pro všechny návštěvníky, které zajímá zdravý životní styl, připravila olomoucká Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého dvoudenní Veletrh zdraví. Ten se konal 17. a 18. června 2022 v jednotlivých expozicích science centra. 

Den zdraví společně s Prahou 13

16.6.2022

16.6.2022

ČSK byla přizvána k účasti na oslavách Dne zdraví, který pořádala MČ Praha 13 ve středu 15. června 2022. Akce probíhala na zelené ploše před radnicí na Slunečním náměstí – a sluníčko se stalo symbolickým patronem akce na celé odpoledne.

Děti si osvojovaly pravidla ústní hygieny

3.6.2022

3.6.2022

V rámci projektu Bílý úsměv, který zaštiťuje Česká stomatologická komora, přišla Zuzana Chmelařová, dentální hygienistka Dětského úsměvu (www.detskyusmev.org), vštípit základy ústní hygieny malým pacientům psychiatrického oddělení. Lekce, která se konala ve čtvrtek 2. června 2022.

Správná péče o chrup je důležitá v každém věku

23.5.2022

23.5.2022

Ve dnech 16. a 17. května 2022 proběhly v prostorách radnice MČ Praha 13 dvě besedy pro seniory s tématem dentální hygieny. Studentky oboru Dentální hygiena na 3. LF UK pod vedením Mgr. Petry Křížové, DiS., představily účastníkům besedy poslední trendy v oboru.

Bílý úsměv se rozzářil v MŠ Thomayerovy nemocnice

23.5.2022

Ve čtvrtek 19. května 2022 přivítaly děti MŠ při Thomayerově nemocnici Zuzku, dentální hygienistku Dětského úsměvu (www.detskyusmev.org), která jim přišla povyprávět o zoubcích, bakteriích, které mohou v puse dělat velkou neplechu – a jak na ně vyzrát se správným kartáčkem.

Zvládání ústní hygieny může představovat velkou výzvu

28.1.2022

Do ordinací zubních lékařů přicházejí často děti i dospělí, kteří by se za svůj zanedbaný chrup mohli stydět. Inspirací by jim mohly být příběhy lidí s mentálním a fyzickým postižením, pro které je čištění zubů náročným úkolem, kterému musí věnovat mnoho času a úsilí. 

Který typ zubního kartáčku zvolit a jak jej používat?

4.11.2021

4.11.2021

Slouží zubní kartáček pouze jako „nosič“ pasty, která nám dezinfikuje ústa? Anebo správně vybraný kartáček už sám o sobě dokáže mechanicky odstranit z povrchu zubů bakterie či nečistoty? O tom, jak a proč je důležité vybrat si vhodný typ kartáčku, jsem si povídala s MDDr. Dianou Sádovskou.

Zdravotní a ekonomická síla prevence

27.10.2021

27.10.2021


Návštěva ordinace dentální hygieny se už v českém prostředí stává běžnou součástí péče o ústní dutinu. O historii i perspektivách tohoto oboru jsme si povídali s MUDr. Ladislavem Kindlem, který už před 25 lety založil první soukromou školu v ČR zaměřenou na tuto specializaci.

Nejvíce škodí cukry, které konzumujeme často

27.10.2021

27.10.2021

Součástí prevence v oblasti ústní hygieny je úprava jídelníčku a stravovacích návyků. Důležité je vědět, které potraviny našim zubům škodí nejvíce, a kdy a jak je vhodné jídlo konzumovat.
Na otázky týkající se skladby jídelníčku odpovídal MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.

Jak rozzářit Dětský úsměv

22.9.2021

22.9.2021

Jak správně pečovat o zoubky vysvětlují dětem hravou a zábavnou formou lektorky Dětského úsměvu, který organizuje výukové lekce na základních a mateřských školách. Více se o unikátním projektu dozvíte z rozhovoru s lektorkou Vendulou Jaklovou.

Zdravé zuby mají hodnotu luxusního auta

16.9.2021

16.9.2021

Zanedbávání pravidelné péče o chrup může být velmi nákladné z finančního i časového hlediska. Na tuto skutečnost upozorňuje stomatoložka a iniciátorka projektu Dětský úsměv MUDr. Hana Zallmannová, která již řadu let široké veřejnosti vysvětluje, proč je prevence tak důležitá.

Nebojme se fluoridů v zubních pastách

1.9.2021

1.9.2021​

Brožurka Doporučení České společnosti pro dětskou stomatologii přináší cenné informace a rady z úst renomovaných odborníků. Pokud byste rádi pomohli svým dětem s péčí o chrup, ale nevíte, kde začít a o jaké informace se opřít, nechte se inspirovat a začtěte se do stránek knížky.

Chyby v péči o ústní dutinu

23.8.2021

23.8.2021​

Členka prezidia Asociace dentálních hygienistek ČR, Mgr. Markéta Marušanová, DiS., nám v rozhovoru prozradila, proč k dosažení zdravého a krásného chrupu nestačí pouze návštěva stomatologa. 

Zubní průkaz dítěte​

23.8.2021​

23.8.2021​

Zubní průkaz dítěte vydala Česká stomatologická komora již posedmnácté. Užitečná pomůcka, která připomíná rodičům, jak často mají se svým dítětem navštěvovat zubního lékaře, si získala i ty nejmenší pacienty.

Děti musíme učit, aby měly rády své zoubky

23.8.2021​

23.8.2021​

S pečlivou a svědomitou péčí o ústní dutinu je třeba začít již v raném věku. Důvody a vysvětlení podává Mgr. Petra Křížová, DiS., která je už od roku 2010 garantem odborné výuky studijního programu Dentální hygiena na 3. lékařské fakultě UK.

© 2021 All rights reserved. | dent.cz​