Republika bez kazu

uk1

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Svůj pohled na prevenci v oblasti ústní dutiny by s návštěvníky webu Republika bez kazu rádi sdíleli studenti oboru zubního lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kteří už v 1. semestru svého studia absolvují předmět Preventivní zubní lékařství.

Tento předmět, jehož garantem je MUDr. Lucie Sedelmayerová, je součástí studia už od roku 2014. V jeho rámci absolvují studenti 6 přednášek, jejichž součástí je také praxe v souladu s iTOP – individuálně trénovanou orální prevencí. Tato praxe je vedena speciálně vyškolenými instruktory, členy Společnosti preventivní stomatologie, a celý předmět je ukončený závěrečnou zkouškou.

Koncept iTOP přinesl do českého prostředí MUDr. Jiří Sedelmayer, který vystudoval stomatologii na univerzitě v Eppendorfu v německém Hamburku a zde také jako vedoucí lékař konzervativního oddělení a vysokoškolský učitel působil 30let. iTOP se s velkým úspěchem vyučuje na fakultách po celém světě a do výuky na Univerzitě Karlově byl začleněn poté, co o něj projevili zájem sami studenti. Dle vysvětlení MUDr. Sedelmayerové je iTOP individuálně trénovanou prevencí, která je založena na třech důležitých kritériích: akceptanci, efektivitě a atraumatičnosti. Akceptance odpovídá motivaci zubního lékaře, který by měl motivovat pacienta ke spolupráci. Proto musí být iTOP jednoduchý, ale zároveň efektivní, což je druhé kritérium, a samozřejmě nesmí ubližovat (řada starších pacientů má citlivé krčky většinou způsobené špatnou technikou nebo špatnými pomůckami). Tato kritéria se vztahují nejen na techniky, ale také na pomůcky – a je na lékařích, aby sami skloubili tato kritéria co nejlepším způsobem.

Absolventi předmětu Preventivní zubní lékařství odpovídají na naše otázky:

Kristýna Kociánová:

Proč je či není prevence ve stomatologii podle vašich názorů důležitá?

Z mého pohledu je prevence velmi podstatná, a to nejen v péči o chrup. Měla by to být jedna z hlavních věcí, kterou bychom od svého stomatologa měli slyšet, nejen z důvodu estetického, ale také komplexního zdraví, popřípadě i financí, protože právě prevencí mohou pacienti předejít spoustě zákroků. Zuby by měly být naší vizitkou, a my bychom měli naše okolí vést k tomu, že pokud se budou o své zuby dobře starat, tak si můžou dovolit jíst v podstatě cokoliv.

Jaké poznatky a informace, které jste načerpali v kurzu, vám připadají nejzajímavější, nejpřínosnější?

Mezi nejzajímavější poznatky bych zařadila prezentaci, kam může nedodržování základních návyků vést, popřípadě jak s tím bojovat, pokud to ještě jde, nebo jak přimět lidi na správnější cestu, aby se nedostali do těchto stavů. Další důležitý poznatek pro mě byla forma komunikace lékař – pacient, jak pacienta přesvědčit, aby se o svůj chrup a zdraví začal starat, prezentovat jednotlivé pomůcky a naučit ho lepším návykům. U tohoto bodu bylo velmi podstatné, že nám bylo prezentováno, že celková péče není až tak časově náročná, jak si může pacient zpočátku myslet, a že zuby si lze čistit i při naprosto běžných činnostech, jako je třeba sledování televize, odpočinek nebo cesta vlakem. Samozřejmě nemohu opomenout samotné praktické nácviky, kdy jsme se učili jednotlivé pomůcky správně používat tak, aby byla péče o chrup efektivní a šetrná a abychom tuto dovednost dokázali správně předat i dál.

Které poznatky byly překvapující, nové?

Tohle je podle mě velmi individuální. Než jsem se účastnila tohoto předmětu, tak jsem od svého stomatologa věděla, že bych měla mít měkký kartáček, ale proč nebo jak s tímto kartáčkem správně zacházet, jsem v podstatě nikdy neslyšela. S používáním mezizubních kartáčků nebo jednosvazkového kartáčku na čištění celého chrupu jsem byla seznámena až paní doktorkou Sedelmayerovou a jejími kolegyněmi. Sólo technika mě zaujala, a i když je velmi složitá, tak ji moc ráda používám k péči o chrup.
Za šest týdnů, během kterých jsme se věnovali správnému používání pomůcek, vidím neskutečný pokrok, a to nejen u sebe, ale i ostatních studentů. Nemyslím si, že by si všichni čistili zuby jednosvazkovým kartáčkem, ale myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby měl každý alespoň povědomí tom, že si i při běžné činnosti jako je čištění zubů nemusí ubližovat.

Jak budete moci využívat tyto poznatky v praxi?

Uplatnění nových znalostí a dovedností využiji v péči chrup, a to nejen nyní, ale určitě i do budoucna. Bezpochyby je využijeme také k předání těchto znalostí dál, a to klidně již v průběhu studia rodině a blízkým nebo po dokončení studia našim budoucím pacientům. Tím, že jsme se naučili používat jednotlivé pomůcky a také nám byly prezentovány důvody proč je prevence důležitá, mělo by být naším hlavním cílem rozšířit tyto informace mezi co největší množství lidí a já doufám, že se nám to podaří.

DALŠÍ ČLÁNKY PRO STUDENTY

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy